Strona główna

Szanowni Państwo!

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Biuletyn Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. powstał w odpowiedzi na zapisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), określającej podmioty zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustalającej zasady oraz tryb udostępniania tych informacji.
Dane zawarte w serwisie pozwolą Państwu zapoznać się z funkcjonowaniem naszej instytucji oraz możliwością skorzystania z oferowanych usług.
W celu uzyskania informacji udostępnionych w Biuletynie należy wybrać interesującą Państwa pozycję tematyczną z menu umieszczonego po lewej stronie ekranu.

Siedziba Spółki:
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Piekary 19, IX piętro
61-823 Poznań
tel. 61 65 63 500
fax. 61 65 65 366
e-mail: info@warp.org.pl
Odział Piła:
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2
64-620 Piła
tel. 61 65 06 180

Wszelkie pozostałe informacje publiczne będące w posiadaniu WARP Sp. z o.o., a nieudostępnione w Biuletynie mogą Państwo otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który należy przesłać na poniższy adres:

WARP Sp. z o.o.
ul. Piekary 19
61 – 823 Poznań