Informacje o Spółce

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. prowadzi działalność od roku 2003 realizując usługi finansowe (pożyczki), szkoleniowe oraz informacyjne dla przedsiębiorstw i osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą z terenu województwa wielkopolskiego.
Utworzenie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. związane było z koniecznością powołania podmiotu, który oprócz działalności edukacyjnej, mógłby świadczyć pomoc zwłaszcza małym przedsiębiorcom w postaci udzielania pożyczek. Pożyczki dla małych przedsiębiorców stanowią bardzo istotny element w realizacji strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Możliwość udzielania pożyczek dla przedsiębiorców przez utworzoną Spółkę przyczyni się z pewnością do rozwoju małych firm, a przede wszystkim może wpłynąć na tworzenie nowych miejsc pracy.
Obecnie w ramach swojej działalności WARP Sp. z o.o. prowadzi m.in.:
– Fundusz Pożyczkowy
– Regionalną Instytucję Finansującą
– Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Pile i Nowym Tomyślu
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Piekary 19
61 – 823 Poznań
Zarejestrowana pod nr KRS: 0000174198 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział VIII KRS
REGON: 634512019
NIP: 7781411344
numer rachunku bankowego: 19 1130 1088 8200 0000 0001 8389
kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN