Kapitał

Kapitał Spółki Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy: 15 651 000,- PLN