Majątek

Majątek Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy: 15 651 000,- PLN

Szczegółowe dane dotyczące majątku spółki znajdują się w Sprawozdaniach Finansowych.