Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie sprzętu

Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

1. Ogłoszenie o zamówieniu – PDF

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – DOC

3. Załącznik nr 1 do SIWZ – DOC

4. Załącznik nr 2 do SIWZ – SOPZ – DOC

5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie – DOC

6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie – DOC

7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz cenowy – XLS

8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy – DOC

9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz dostaw – DOC


Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia – PDF


Data utworzenia: 18 listopada 2010
Data modyfikacji: 03 grudnia 2013