Przetarg nieograniczony na świadczenie usług prawnych

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług prawnych związanych z funkcjonowaniem jednego z działów Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., tj. Funduszu Pożyczkowego, a także udzielaniem pożyczek w ramach m.in. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz I projektu w ramach JEREMIE (Umowa Operacyjna Pożyczki Globalnej nr 2.1/2010/PFJWW/5/003 z dnia 29.07.2010r.). – WARP-3/12

Dokument do pobrania – PDF


Data utworzenia: 05 kwietnia 2012
Data modyfikacji: 03 grudnia 2013