Przetarg nieograniczony na świadczenie usług prawnych

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług prawnych na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ze szczególnym uwzględnieniem obsługi jednego z jej działów tj. Regionalnej Instytucji Finansującej.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu – PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy – PDF
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie – PDF
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie – PDF
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz usług – PDF
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – PDF
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy – PDF


Pytania, odpowiedzi i modyfikacja:

WARP 04-11 odpowiedzi 3.03 – PDF


Data utworzenia: 01 marca 2011
Data modyfikacji: 03 grudnia 2013