Przetarg nieograniczony na wynajem samochodów osobowych

Przetarg nieograniczony na wynajem 2 sztuk fabrycznie nowych, jednakowych samochodów osobowych z możliwością wykupu oraz ich ubezpieczenie i serwis dla Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu – PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – DOC
Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ – DOC
Załącznik nr 2 do SIWZ – Warunki ubezpieczenia – DOC
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy – DOC
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie – DOC
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie – DOC
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy najmu – DOC
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy serwisowej – DOC

Wyjaśnienia do treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ
Plik do pobrania PDF – Odpowiedź


Informacja o unieważnieniu postępowania – PDF
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia – PDF


Data utworzenia: 01 grudnia 2010
Data modyfikacji: 03 grudnia 2013