Przetarg nieograniczony na wynajem samochodów

Przetarg nieograniczony na wynajem 2 sztuk fabrycznie nowych, jednakowych samochodów osobowych z możliwością wykupu oraz ich ubezpieczenie i serwis dla Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
WARP-06/2011

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu usługi – PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF
Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ – PDF
Załącznik nr 2 do SIWZ – Warunki ubezpieczenia – PDF
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy – PDF
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie – PDF
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie – PDF
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy najmu – PDF
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy serwisowej – PDF
Załącznik nr 8 do SIWZ – Formularz cenowy – PDF

Informacja o zmianie ogłoszenia – PDF

Modyfikacja treści SIWZ – DOC
Modyfikacja treści SIWZ – DOC


Informacja o wynikach postępowania – DOC


Data utworzenia: 08 marca 2011
Data modyfikacji: 03 marca 2013