RIF

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
od 03.09.2018 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa wielkopolskiego w zakresie wdrażania programów dotacji dla przedsiębiorców finansowanych z dotacji UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Do zadań RIF należy obsługa przedsiębiorstw realizujących projekty dofinansowane z Działania 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 5.4.1, 6.1, 8.1. oraz 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.