Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Za 2018 rok – Plik w formacie PDF
Załącznik do Sprawozdania za 2018 rok PDF

Za 2017 rok – Plik w formacie PDF

Za 2016 rok – Plik w formacie PDF

Za 2015 rok – Plik w formacie PDF

Za 2014 rok – Plik w formacie PDF

Za 2013 rok – Plik w formacie PDF

Za 2012 rok – Plik w formacie PDF

Za 2011 rok – Plik w formacie PDF

Za 2010 rok – Plik w formacie PDF

Za 2009 rok – Plik w formacie PDF

Za 2008 rok – Plik w formacie PDF

Za 2007 rok – Plik w formacie PDF

Za 2006 rok – Plik w formacie PDF

Za 2005 rok – Plik w formacie PDF