Udziałowcy

– Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 15 150 udziałów o łącznej wysokości 15.150.000,00 PLN (wartość % udziałów wynosi 96,80%)
– Gmina Piła – 500 udziałów o łącznej wysokości 500.000,00 PLN (wartość % udziałów wynosi 3,20%)