Świadczenie usług pocztowych i kurierskich

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich z podziałem na części. Część I zamówienia – świadczenie usług pocztowych Część II zamówienia – świadczenie usług kurierskich nr WARP- 7/13

Dokument do pobrania – PDF


Data utworzenia: 31 października 2013
Data modyfikacji: 03 grudnia 2013