Zarząd

Zgodnie z punktem § 8 ustęp 2 Umowy Spółki WARP Sp. z o.o. w Poznaniu Zarząd Spółki jest trzyosobowy.
W skład Zarządu wchodzą następujące osoby:

Prezes ZarząduKrzysztof Urbaniak
Tel. 61 656 35 00
Fax 61 656 53 66
e-mail: krzysztof.urbaniak@warp.org.pl
Członek Zarządu – Teodor Stępa
Tel. 61 656 35 00
Fax 61 656 53 66
e-mail: teodor.stepa@warp.org.pl
Członek Zarządu – Rafał Zdzierela
Tel. 61 656 35 00
Fax 61 656 53 66
e-mail: rafal.zdzierela@warp.org.pl